Részvételi nyilatkozat

  • Ha bármilyen okból kifolyólag a túra során meggondolom magam és visszalépek, a túra ellenértékének visszaszolgáltatására nem tartok igényt.
  • A túra alatt nem fitogtatom sem ügyességemet, sem gyorsaságomat, sem erőmet, sem bátorságomat, mert ez által magamat és másokat is veszélybe sodorhatok.
  • Ha az adott körülmények között nem a túravezető útbaigazítása és jóváhagyása szerint járok el, vagy ha extrém körülmények között nem követem az utasításait és cselekedetemmel veszélyeztetem a magam, vagy mások testi épségét, akkor a túravezetőnek anyagi visszatérítés nélkül jogában áll kizárnia engem a túráról.
  • A testi épségemért és egészségi állapotomért én magam felelek. A túravezető nem vonható felelősségre, ha rejtett, vagy eltitkolt betegségemből kifolyólag bármi történik velem.
  • Gyermekemért és/vagy a felügyeletem alá helyezett kiskorú épségéért és egészségéért én vállalom a felelősséget.
  • A túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli, ha a túra során engem baleset, sérülés vagy anyagi kár ér és kártérítést nem követelhetek.
  • A túravezető nem vonható felelősségre azért, ha figyelmetlenségemből kifolyólag végzetes baleset ér, tehát sem a családom, sem a hozzátartozóim nem nyújthatnak be kártérítési igénylést.
  • Ha a túravezető úgy ítéli meg, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt a túra további folytatása veszélyekkel jár akkor jogában áll a programon változtatnia. Ezt a változtatást kötelező jelleggel elfogadom, mert az én biztonságomat szolgálja.
  • Az alkoholfogyasztás valamint bármilyen tudatmódosító szer használata csak saját felelősségemre történik, mert esetenként kifejezetten életveszélyes lehet!
  • Nekem, mint jelentkezőnek és kapcsolattartónak, kötelességem minden általam beszervezett csoporttagnak elküldeni 1-1 pédányt erről a nyilatkozatról, hogy Ők is tudomást szerezzenek minden részletéről. Aki nem ért egyet a nyilatkozatba foglaltakkal, az nem vehet részt a túrán!